Dobrodošli

na web stranicu Internacionalnog udruženja  Kultur & Media „ – Geteborg , Švedska...  Kultur  & Media je jedno od najstarijih  bh. udruženja u Švedskoj. (osnovano 1996. godine). Na ovoj stranici možete saznati nešto više o našem udruženju, o listu Kultur Media, o radio programu i drugim aktivnostima. Na našoj stranici Vi možete pročitati najnovi broj Vašeg lista „Kultur Media“ , koji izlazi svakoga prvog u mjesecu. Samo kliknete na  List Kultur Media. Imate i arhivu, gdje se nalaze ušparani stari brojevi  Vašeg lista „Kultur Media“... Svakoga četvrtka Vi možete slušati  radio program „Zmaj od Bosne“ – kliknete na Radio program. Takođe možete posjetiti i ahivu starijih emisija, koje smo ušparali za Vas. Takođe na našoj web stranici možete slušati radio stanice iz BiH i sa Balkana. Možete gledati  TV stanice iz BiH i sa Balkana. Posjetite i moju stranicu – prezentacija aktivnosti  i djelatnosti novinara Alije Kadrića...